Jsme dobrovolnická nezisková organizace založená v říjnu 2019. Sídlem spolku je Komunitní centrum Beseda v Moravičanech. Naše činnost je rozmanitá, zakládáme si na zdravém selském rozumu, patriotismu a vlastenectví. Dobrovolnictví zahrnuje organizaci akcí pro veřejnost, přednášek, vzdělávacích programů, projekcí a brigád. Tvoříme pro všechny generace. Působíme v komunitním centru a v přilehlých zahradách. Naším cílem je otevřít tyto prostory a nabídnout lidem kousek živého venkovského ráje uprostřed rychlého a komerčního světa. Pracujeme pro radost a pro své nejbližší okolí.
Přidejte se k nám…

Zakládající členové

„Jednou jsme si tak sedli s pivem k ohni a povídali si, a najednou se zrodil název i logo nového spolku…“

Aleš

Být součástí skupiny lidí, kteří mají stejně kladný vztah k vesnici, kde jsem se narodil, je pro mě přirozené.  A protože se mi nelíbí, jakým směrem se poslední dobou ubírá vývoj Moravičan, cítím potřebu do něj nějak zasáhnout, tak aby byly v rovnováze tradice i budoucnost. Mám zkušenosti s ovocnými i neovocnými dřevinami a hlavně s přírodními zákonitostmi z mé zahrady o pár hektarech a tak můžu mé rodné vesnici nabídnout péči o druhovou rozmanitost zeleně, která zde znatelně upadá. Svůj čas rozděluji mezi spolek, zahradu a práci. Dovedu si ale představit, že se mou prací jednou stane právě činnost pro spolek i pro Moravičany, které stále považuji za nejkrásnější vesnici. Znám ji již mnoho let od jara do zimy, pamatuji si, jak vypadala za mého dětství, kolik skvělých lidí, jejichž čas na světě už dávno vypršel, v ní žilo,  ale jejichž práce tady je stále vidět. Rozhodně nechci, aby se z Moravičan stal pouze prostor pro ubytování, ale aby byli jejich obyvatelé opravdovou součástí vesnice a aby zde byla cítit úcta k práci předchozích generací. Spolku bych přál, aby zastavil pro mě špatný směr vývoje obce, a aby lidé v Moravičanech pochopili, že Moravičanské okrašlovaci spolek nechce z vesnice udělat skanzen, ale jen přirozeně navázat na tradice našich babiček a dědů, jejich moudrost ve vztazích sami k sobě a k přírodě, aby byly Moravičany kousek kvetoucího, voňavého, plodného místa, kde budou lidé šťastní od dětství až do stáří.

Michal

Moravičanský patriot, milovník přírody, dobré knihy, hudby a pohybu všeho druhu. Podporuje participativní plánování, proaktivní komunikaci a transparentnost jako významnou součást plánovacího procesu. Váží si bohaté historie Moravičan a odkazu nejen svých předků, který v obci, i jejím okolí zanechali. Zastává názor, že o tyto hodnoty je nutno nejen pečovat, ale také je chránit před necitlivými zásahy. Vystudoval na univerzitách ve Skotsku a Švýcarsku, dále žil a pracoval v USA, Kanadě a Norsku. Procestoval již více než 60 zemí světa, což silně formovalo jeho životní hodnoty a postoje. Pracuje jako provozní ředitel firmy, která vyhledává startupy a inovativní technická řešení po celém světě. Přeje si, aby činnost spolku iniciovala a inspirovala občany Moravičan k aktivní a plnohodnotné občanské odpovědnosti a aby se uzavřené prostory bývalé fary a přilehlých zahrad po letech zpřístupnily a sloužily široké veřejnosti.   

Jiří

Moravičany jsem poznal poprvé asi před 35 lety, kdy jsem jezdil rybařit do místních končin. Ač původem horal z Jeseníků, 25 let v Moravičanech bydlím a založil jsem zde rodinu. Aktivně se zajímám o archeologii a historii, lidovou architekturu a tradiční řemesla. Jsem dlouholetým spolupracovníkem Archeologického centra Olomouc, Vlastivědného muzea v Šumperku a v Mohelnici. Ve svém volném čase se věnuji permakulturnímu a ekologickému zahradničení v naší vlastní zahradě a rád bych své poznatky a zkušenosti předal dalším zájemcům. Myslím si, že v dnešní době si už asi každý všímá klimatických změn v krajině a existují způsoby, kdy i jednotlivec může svým přístupem pomoci ke zmírnění následků alespoň ve svém nejbližším okolí. Moravičanské okrašlovaci spolek svojí pestrou programovou nabídkou vhodně doplňuje místní zájmová sdružení napříč generacemi.

Tomáš

Jsem patřičně hrdý na to, že jsem mohl stát u zrodu aktivní skupiny s názvem Moravičanské okrašlovaci spolek. Po několika letech dobrovolnické činnosti pro rodnou obec vnímám založení této oficiální neziskové organizace jako něco, co vykrystalizovalo ve správný čas a na správném místě. Aktuálně jsem studentem, zároveň pracuji a předsedám spolku. Jsou to pro mě velmi cenné zkušenosti. Jsem rád, že se i na vesnici najdou schopní a aktivní lidé, kterým není veřejný prostor lhostejný a chtějí nezištně tvořit pro své nejbližší okolí. V Moravičanech jsem se narodil a mimo studijní pobyty jsem se zde zabýval několika projekty. Moravičanští si jistě vzpomenou na vybudování veřejné knihovničky u Třebůvky, velikonoční hry v ulicích nebo propagaci staleté Lípy Svobody na návsi. Nejvýraznějšími aktivitami bylo založení Občanské iniciativy Zachovat náves a dokončení Komunitního centra Beseda. Právě zde jsem našel skvělé přátele, se kterými tvoříme základ spolku. Neustále jsem plný nápadů, inovací a energie. Tyto své nejcennější komodity rád vkládám tam, kde to má smysl, proto jsem se rozhodl investovat čas do spolku. Místní obyvatele chci pozvat na akce a osvěty, které děláme a zároveň je povzbudit v tom, aby se nebáli veřejně projevovat svůj názor – ať už jste na akcích, jednáních zastupitelstev či na sociálních sítích. Jestli chceme, aby naše společnost byla zdravější, musíme začít odspodu – tedy na úrovni obce. Přál bych si, aby Moravičany byly výbornou a kvalitní adresou pro život s přidanou hodnotou aktivní vesnice.

Naše logo

Návrh: Moravičanské okrašlovaci spolek

Tvorba: Anna Horáková 2019

Logo má symbolizovat nostalgii prvorepublikových spolků, kdy občané zvelebovali své nejbližší okolí. Významně se tak podíleli na vzhledu a fungování své vesnice či města. My v Moravičanech jsme doposud fungovali neoficiálně v rámci několika důležitých momentů v posledních letech. Nyní jsme se rozhodli zastřešit naši občanskou činnost pod oficiálně zapsaný spolek.

Uprostřed loga můžete vidět moravičanskou Lípu Svobody, která se tak stala významným symbolem obce, vlastenectví a hrdosti. Dalším znakem je výkroj hrušky, která je znakem hojné úrody a rovněž symbolem především moravičanské návsi, za jejíž zachování se rozhodli bojovat členové Občanské iniciativy Zachovat náves v Moravičanech. Hruška je tak symbolem jistého patriotismu. Celé okruží okolo lípy má pak odkazovat na propojenost, rozmanitost a diskuzi, jež jsou základními pilíři našeho spolku.