Opět se zadařilo! Pro Obec Moravičany jsme pomohli získat finanční prostředky a poradenství pro výsadby stromů do všech tří částí obce, tedy pro: Moravičany, Doubravice a Mitrovice.
 
 Jak již z názvu a cílů spolku vyplývá, snažíme se o zvelebení nejen prostor Farské zahrady a sadů, ale také dalších míst v obci. Po schůzkách s představiteli obce jsme byli osloveni, zda-li bychom vypracovali dosadbový plán pro poničenou lokalitu původní výsadby v Doubravici a Mitrovicích. 
 
Pro lokalitu „Trojúhelníku u stavidla“ (horní stavidlo za fotbalovým hřištěm) již obec disponovala výsadbovým plánem vypracovaným odbornou firmou z Olomouce.
 
Oba výsadbové plány jsme přepracovali do podoby požadované pro grantová řízení Nadací Partnerství a ČEZ, a s radostí oznamujeme, že jsme v obou případech uspěli.
 
Naše obce se tedy mohou těšit na dvě dosadby v prostorách Doubravice a Mitrovic v hodnotě 29 117 Kč, a jednu velkou výsadbu v prostorách u stavidla v Moravičanech v hodnotě 116 269 Kč. 
 
Máme radost!  Nyní projekty předáváme obecnímu úřadu, který se ujme následné realizace.