Včera večer proběhlo strategické setkání u ohně ve Farské zahradě.
 
Už máme jasné termíny, kdy se sejdeme u veřejných výsadeb:
 
✅ I. etapa: sobota 17. října – výsadba keřů a drobných dřevin 
✅ II. etapa: sobota 21. listopadu – výsadba ovocných stromů s místními spolky a institucemi 
✅ III. etapa: neděle 22. listopadu – slavnostní vysazení symbolické hrušně s nadacemi 
 
Za nedlouho začneme s propagací a medializací. Na všechny výsadby jste zváni!
 
 Akce jsou určeny pro širokou veřejnost, vítáme všechny pomocníky různého věku.