Všechen materiál ze zahrady u nás zpracováváme a znovu využíváme v místě… Například suché větve jsme poštěpkovali na mulčovací hmotu k novým stromkům a keřům. Z kmenů a velkých větví budeme zařizovat zahradní doplňky a mobiliář, jako jsou třeba lavičky, stůl, ohrady, kůly atd.

Mulčovacího materiálu bude ovšem v prvním roce potřeba více, než-li je zahrada schopna vyprodukovat, proto jsme si část dřevní štěpky obstarali v nejbližším okolí.