V roce 2019 jsme pomáhali s vybudováním a otevřením nového komunitního centra v Moravičanech. Místo jsme pojmenovali jako Beseda, což odkazuje na tradiční hanácké besedování. Hlavními iniciátory projektu byli dobrovolníci z místní farnosti, ke kterým jsme se přidali a pomohli jim dotáhnout myšlenku společenského prostoru do zdárného cíle. Komunitní centrum se nachází v přízemí staré fary (č. p. 98) a slouží řadě zájmových skupin pro konání komunitních akcí a trávení volného času. K úspěšnému dokončení tohoto projektu přispěla nejen finančně i Nadace Via v rámci programu Živá komunita a drobní dárci z řad místních obyvatel. Hlavním investorem byla Farnost Moravičany, které objekt patří.

 

 

Na Besedě pod záštitou spolku pořádáme či zprostředkováváme mnoho společenských akcí a programů. Na co se mohou návštěvníci těšit?

 • cestovatelské přednášky
 • nedělní kavárny
 • živé koncerty, výstavy a umělecké besedy
 • vzdělávací semináře
 • řemeslné kurzy ve spolupráci se společností Mistr & žák
 • filmové projekce
 • zahradnické a permakulturní osvěty
 • herny pro rodiče s dětmi
 • soukromé události (křtiny, oslavy, hostiny, …)
 • zasedání organizací, spolků a místních skupin
 • a mnoho dalšího…

 

 

 

Práce na komunitním centru trvaly téměř 2 roky. Dříve se jednalo o dvě menší místnosti, ve kterých bývala farní kancelář. V původní dřevěné podlaze se objevila dřevokazná houba, proto bylo nutné přistoupit k odstranění podlah a celkovému odizolování přízemí. V průběhu těchto prací se zrodila myšlenka k vytvoření společenského prostoru. Konkrétní vize přišla až počátkem roku 2019 a to vytvořit komunitní centrum, jako místo propojení generací a pro podporu sousedského života v Moravičanech. Snahou bylo zdůraznit interiér ve venkovském stylu a zachovat genia loci staré fary. V říjnu 2019 jsme slavnostně otevřeli a od té doby se zde doslova dveře netrhnou.