Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

kontaktní osoba: Michal Kvapil

V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad jsme v období od 1.1.2023-31.12.2023 společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravili podklady pro vznik projektu venkovní učebny pro výuku ekologie, permakultury a řemesel. Ty jsme společně s projektantem přetvořili do podoby projektu a podkladů pro splnění administrativních povinností pro udělení stavebního povolení. Cílem projektu je posílit vztah lidí k místu, kde žijí a k občanské participaci. Věříme, že úspěšné zapojení občanů do plánovacího procesu poslouží jako příklad dobré praxe pro místní samosprávy, utuží vztah občanů k místu a zvýší jejich zájem i odpovědnost za stav věcí v jejich bezprostředním okolí.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme pro- motes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

www.activecitizensfund.cz

 

Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

 

V roce 2022 jsme podali žádost v rámci 9. výzvy programu PRV při MAS Mohelnicko (www.masmohelnicko.cz). Cílem žádosti pak bylo pořízení technologií a pivních setů pro kulturní a spolkovou činnost. Naše žádost byla vybrána k podpoře a kdo se již letos zastavil na jednu z tradičních zahradnických brigád o první sobotě v měsíci, mohl si všimnout, že s námi noví pomocníci již pracují – stavebnicový malotraktor, přívesný vozík a 15ks pivních setů.

Vybavení nám pomůže především s údržbou zahrad a organizováním kulturních a dalších akcí. Za pomoc při zpracování veškerých podkladů velmi děkujeme paní Lence Krátké z MAS Mohelnicko. Za finanční podporu pak děkujeme poskytovateli dotace – SZIF (www.szif.cz).