Veřejnou diskuzí až k projektu venkovního altánu v komunitní zahradě

 

V rámci další fáze komunitního projektu revitalizace Farských zahrad jsme společnou diskuzí s veřejností, místní i odbornou, připravili podklady pro vznik projektu venkovní učebny pro výuku ekologie, permakultury a řemesel. Ty jsme společně s projektantem přetvořili do podoby projektu a podkladů pro splnění administrativních povinností pro udělení stavebního povolení. Věříme, že úspěšné zapojení občanů do plánovacího procesu poslouží jako příklad dobré praxe pro místní samosprávy, utuží vztah občanů k místu a zvýší jejich zájem i odpovědnost za stav věcí v jejich bezprostředním okolí.

www.activecitizensfund.cz

 

Pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost

 

V roce 2022 jsme podali žádost v rámci 9. výzvy programu PRV při MAS Mohelnicko (www.masmohelnicko.cz). Cílem žádosti pak bylo pořízení technologií a pivních setů pro kulturní a spolkovou činnost. Naše žádost byla vybrána k podpoře a kdo se již letos zastavil na jednu z tradičních zahradnických brigád o první sobotě v měsíci, mohl si všimnout, že s námi noví pomocníci již pracují – stavebnicový malotraktor, přívesný vozík a 15ks pivních setů.

Vybavení nám pomůže především s údržbou zahrad a organizováním kulturních a dalších akcí. Za pomoc při zpracování veškerých podkladů velmi děkujeme paní Lence Krátké z MAS Mohelnicko. Za finanční podporu pak děkujeme poskytovateli dotace – SZIF (www.szif.cz).