Navštivte zahradu

Nadcházející události v zahradě

ZRUŠENO PRO VEŘEJNOST 17.10. – Veřejná výsadba keřů & drobných dřevin

  Vzhledem k aktuálním opatřením se sobotní výsadba za účasti veřejnosti ruší.  Akce proběhne, ale pouze v rámci pracovní skupiny […]

Stavíme hmyzí domky z přírodního materiálu

  Vážení přátelé a příznivci spolku, zveme Vás na letní brigádu do zahrady! A to dopoledne v sobotu 8. srpna. […]

Historie & vize

Projekt revitalizace Farské zahrady v Moravičanech řeší prostor bývalého farního sadu u místního kostela. Ten navazuje na již fungující komunitní centrum Beseda, které vzniklo spoluprací farnosti a místních dobrovolníků. Rádi bychom vytvořili rozvolněný krajinný útvar s prvky jedlého lesa i úkryt a obživu pro ptactvo. Chceme předávat naše dosavadní zkušenosti zájemcům z obce i širšího okolí, konat farmářské jarmarky, ukázky řemesel či výuku permakulturního zahradničení. Uvědomujeme si, že jsme stále na venkově, kde je zapotřebí si tuto identitu držet a předávat něco hodnotného dalším generacím.

Farní sad a zahrady přiléhají k objektu moravičanské fary, která byla naposledy soustavně obývána v roce 1993. Místní farníci proto soustředili velkou část svých pracovních možností zejména do nezbytné údržby zdejších budov. Zahradě ovšem po mnoho let schází koncepční řešení, stromům zdravotní řezy a vhodná dosadba. Před dvěma lety se skupina dobrovolníků z řad místních občanů, napříč několika generacemi, dohodla na spolupráci s místní farností a společnými silami značně přispěli k otevřením komunitního centra Beseda, ve kterém nyní i působí. Skupina dobrovolníku se v letošním roce přeskupila do oficiálně zapsaného spolku Moravičanské okrašlovaci spolek s cílem dále prostor fary a přilehlých zahrad zvelebovat a vrátit do něj život a nabídnout tak svým spoluobčanům příjemný prostor k trávení času v srdci obce a také jde o největší nezastavěnou a zelenou plochu v intravilánu.

Doposud se jednalo o velice zanedbaný prostor o ploše necelého hektaru, zarostlý náletovými dřevinami a plevelem, kterému chybělo zásadní koncepční řešení. Zatím se nám podařilo z vlastních prostředků realizovat akutní prořezávací práce a menší údržbu na dřevinách, které již ohrožovaly navazující veřejný prostor. V současné době v rámci údržby travních porostů využíváme stádo ovcí jako živé sekačky. Prostor se i přes dlouhé roky, po který byl zanedbáván, podařilo upravit do podoby, ve které mohou v omezených podmínkách probíhat dětské tábory. Jelikož se jedná o úspěšné akce a zájmem o tyto prostory stoupá, chtěli bychom dětem i místním občanům nabídnout lepší zázemí. Téma jsme tedy otevřeli k diskuzi s veřejností v komunitním centru Beseda a společně s místními občany jsme tak postupně tvořili koncept veřejného prostoru, ve kterém se každý z nás bude cítit dobře.

Farská zahrada

Usilujeme o návrat funkce a znovu zpřístupnění původní venkovské zahrady a sadu. Prostor již v omezeném režimu slouží dětem během pořádání letních táborů, ovšem rádi bychom s pomocí veřejnosti utvořili prostor, kam si místní i okolní lidé rádi opět najdou cestu a budou zde trávit svůj čas. V prostorách fary již úspěšně působí místní okrašlovací spolek, který pořádá přednášky a zajímavé projekce, které bychom společně během letních měsíců rádi přenesli do prostoru zahrad. Budeme usilovat o osvětu permakulturního zahradničení, ukázku lidových řemesel či pořádání sousedských posezení. Veřejný prostor tohoto typu v naší obci schází a chceme proto vyslyšet přání širokých skupin místních občanů od maminek s dětmi po seniory k zpřístupnění prostoru zahrad veřejnosti. Společnou diskuzí i prací utvoříme prostor, který svou skladbou rostlin a dřevin bude dobře reprezentovat krajinu v našem okolí, pomůže zlepšit mikroklima v obci a ve kterém se budou občané cítit dobře. Zároveň usilujeme o to, aby byl prostor pro navrhovanou koncepční a nízko-údržbovou výsadbu, co nejméně náročný pro péči v následných dekádách.

Mohlo by Vás zajímat

Ze zahrady

Voda, základ života

Voda je základ života…   Přestože v současné chvíli máme v zahradě vody nadbytek (nacházíme se na soutoku dvou řek […]

Máme vysazeno!

  Příprava sazenic keřů k výsadbě byl několikatýdenní logistický oříšek, spousta plánování, koordinace a přemisťování. Téměř 40 druhů keřů k […]

Příprava na plánovanou výsadbu keřů je v plném proudu!

  Vozíme a chystáme další mulčovací materiál pro výsadbu – dřevěnou štěpku z listnatých stromů Dále jsme si mákli a […]

Na výsadbové víkendy již máme vysekáno a připraveno

Vysekáno a připraveno na výsadbové víkendy. Začínáme od drobných dřevin – převážně keřů. Jenom letos na podzim zde vysadíme okolo […]

Zelená oáza roku 2020 je z Moravičan!!!

  Děkujeme všem, kdo se zapojili do hlasování o Zelenou oázu roku a představujeme vám vítězný projekt, kterým se stávají […]