Kdo jsme?

Moravičanské okrašlovaci spolek je oficiální sdružení občanů, které vzniklo z původně neformální občanské iniciativy. Zajímá nás prostředí obce, ve které žijeme. Prosazujeme otevřenost a participaci ve veřejném prostoru.

Jsme velmi rozmanití lidé, různého věku, povolání, hodnot či životních zkušeností. S velkou pravděpodobností bychom se jen tak na ulici nedali do řeči, ale už víc jak rok nás spojuje společná myšlenka, a to vytvořit prostor ke kulturním a komunitním aktivitám, venkovskou zahradu pro radost i užitek. Nejsme běžná dobrovolná organizace, fungujeme jako přátelé a spolupracujeme jako rodina. Přečtěte si něco víc, o našich členech.

Tomáš

Jsem patřičně hrdý na to, že jsem mohl stát u zrodu aktivní skupiny s názvem Moravičanské okrašlovaci spolek. Po několika letech dobrovolnické činnosti pro rodnou obec vnímám založení této oficiální neziskové organizace jako něco, co vykrystalizovalo ve správný čas a na správném místě. Aktuálně jsem studentem, zároveň pracuji a předsedám spolku. Jsou to pro mě velmi cenné zkušenosti. Jsem rád, že se i na vesnici najdou schopní a aktivní lidé, kterým není veřejný prostor lhostejný a chtějí nezištně tvořit pro své nejbližší okolí. V Moravičanech jsem se narodil a mimo studijní pobyty jsem se zde zabýval několika projekty. Moravičanští si jistě vzpomenou na vybudování veřejné knihovničky u Třebůvky, velikonoční hry v ulicích nebo propagaci staleté Lípy Svobody na návsi. Nejvýraznějšími aktivitami bylo založení Občanské iniciativy Zachovat náves a dokončení Komunitního centra Beseda. Právě zde jsem našel skvělé přátele, se kterými tvoříme základ spolku. Neustále jsem plný nápadů, inovací a energie. Tyto své nejcennější komodity rád vkládám tam, kde to má smysl, proto jsem se rozhodl investovat čas do spolku. Místní obyvatele chci pozvat na akce a osvěty, které děláme a zároveň je povzbudit v tom, aby se nebáli veřejně projevovat svůj názor – ať už jste na akcích, jednáních zastupitelstev či na sociálních sítích. Jestli chceme, aby naše společnost byla zdravější, musíme začít odspodu – tedy na úrovni obce. Přál bych si, aby Moravičany byly výbornou a kvalitní adresou pro život s přidanou hodnotou aktivní vesnice.

Jiří

Moravičany jsem poznal poprvé asi před 35 lety, kdy jsem jezdil rybařit do místních končin. Ač původem horal z Jeseníků, 25 let v Moravičanech bydlím a založil jsem zde rodinu. Aktivně se zajímám o archeologii a historii, lidovou architekturu a tradiční řemesla. Jsem dlouholetým spolupracovníkem Archeologického centra Olomouc, Vlastivědného muzea v Šumperku a v Mohelnici. Ve svém volném čase se věnuji permakulturnímu a ekologickému zahradničení v naší vlastní zahradě a rád bych své poznatky a zkušenosti předal dalším zájemcům. Myslím si, že v dnešní době si už asi každý všímá klimatických změn v krajině a existují způsoby, kdy i jednotlivec může svým přístupem pomoci ke zmírnění následků alespoň ve svém nejbližším okolí. Moravičanské okrašlovaci spolek svojí pestrou programovou nabídkou vhodně doplňuje místní zájmová sdružení napříč generacemi.

Michal

Moravičanský patriot, milovník přírody, dobré knihy, hudby a pohybu všeho druhu. Podporuje participativní plánování, proaktivní komunikaci a transparentnost jako významnou součást plánovacího procesu. Váží si bohaté historie Moravičan a odkazu nejen svých předků, který v obci, i jejím okolí zanechali. Zastává názor, že o tyto hodnoty je nutno nejen pečovat, ale také je chránit před necitlivými zásahy. Vystudoval na univerzitách ve Skotsku a Švýcarsku, dále žil a pracoval v USA, Kanadě a Norsku. Procestoval již více než 60 zemí světa, což silně formovalo jeho životní hodnoty a postoje. Pracuje jako provozní ředitel firmy, která vyhledává startupy a inovativní technická řešení po celém světě. Přeje si, aby činnost spolku iniciovala a inspirovala občany Moravičan k aktivní a plnohodnotné občanské odpovědnosti a aby se uzavřené prostory bývalé fary a přilehlých zahrad po letech zpřístupnily a sloužily široké veřejnosti.   

Aleš

Být součástí skupiny lidí, kteří mají stejně kladný vztah k vesnici, kde jsem se narodil, je pro mě přirozené.  A protože se mi nelíbí, jakým směrem se poslední dobou ubírá vývoj Moravičan, cítím potřebu do něj nějak zasáhnout, tak aby byly v rovnováze tradice i budoucnost. Mám zkušenosti s ovocnými i neovocnými dřevinami a hlavně s přírodními zákonitostmi z mé zahrady o pár hektarech a tak můžu mé rodné vesnici nabídnout péči o druhovou rozmanitost zeleně, která zde znatelně upadá. Svůj čas rozděluji mezi spolek, zahradu a práci. Dovedu si ale představit, že se mou prací jednou stane právě činnost pro spolek i pro Moravičany, které stále považuji za nejkrásnější vesnici. Znám ji již mnoho let od jara do zimy, pamatuji si, jak vypadala za mého dětství, kolik skvělých lidí, jejichž čas na světě už dávno vypršel, v ní žilo,  ale jejichž práce tady je stále vidět. Rozhodně nechci, aby se z Moravičan stal pouze prostor pro ubytování, ale aby byli jejich obyvatelé opravdovou součástí vesnice a aby zde byla cítit úcta k práci předchozích generací. Spolku bych přál, aby zastavil pro mě špatný směr vývoje obce, a aby lidé v Moravičanech pochopili, že Moravičanské okrašlovaci spolek nechce z vesnice udělat skanzen, ale jen přirozeně navázat na tradice našich babiček a dědů, jejich moudrost ve vztazích sami k sobě a k přírodě, aby byly Moravičany kousek kvetoucího, voňavého, plodného místa, kde budou lidé šťastní od dětství až do stáří.

Andrea

Ačkoliv nejsem rodákem z malebné obce Moravičany, nýbrž z přilehlého města Mohelnice, tak i přesto mám chuť a energii být součástí Moravičanského okrašlovacího spolku. Již od zrodu této skupiny sleduji veškeré činnosti a aktivity spojené se spolkem, který je mi svojí činností velmi blízký. Jsem společenský člověk, co rád organizuje a plánuje události a hlavně, který rád tráví čas se správnými lidmi a využívá každé chvíle na plno, a tím jej investuje do těch, dle mého názorů, správných činů a aktivit jako je právě činnost spolku. Vystudovala jsem obor geoinformatika, kde mám blízko ke kartografické tvorbě, které se věnuji v pracovním životě, dále také k územnímu plánování, 3D tisku, designu, dronům, satelitnímu snímání a digitálnímu modelování. Jsem milovníkem přírody a tudíž i horské turistiky, cyklistiky, ráda se projedu na bruslích, v zimě vytáhnu snowboard či běžky, ale nepohrdnu jakýmkoliv sportem ať už týmovým či sólovým. Ve volném čase ráda trávím čas s přáteli nebo si odpočinu u dobré knížky, již 8 let se zaobírám výrobou bižuterních šperků a v poslední době se zabývám se svými dvěma přáteli šitím zero waste a hand made věcí, hlavně batohů (Bágl on the road). Věřím, že činnost a aktivity organizované spolkem již spojují a budou i na dále spojovat místní komunitu a to nejenom v Moravičanech a přilehlé Doubravici, ale i širokém okolí a budou inspirací pro další malebné obce.

Martin

V dnešní uspěchané době, kdy je kladen vysoký důraz na výkon, mi přišlo správné začít být součástí tohoto spolku, kde výsledek práce vyvolává pozitivní ohlasy, vyzdvihuje tradice a sjednocuje lidi. Spolek mě oslovil s výpomocí po technické stránce a tak jsem neváhal a nabídl své schopnosti a čas. Mým koníčkem je strojírenství a technika, v poslední době také stavebnictví, konkrétně mobilní domy, díky kterým si člověk uvědomuje, jak málo stačí k radosti. Jsem vizionář s oblibou frugalismu. Díky svému širokému zaměření věřím, že tomuto spolku budu moci nabídnout pomocnou ruku i hlavu jako takový „Ferda Mravenec, práce všeho druhu“. I přes to, že jsem z Mohelnice, mé kořeny sahají do nedaleké „Poléce“, odkud pramení i obliba hanáckého nářečí. Díky kombinaci dobrého záměru, skvělých lidí a jejich zápalu doufám, že se podaří šířit. Prý kdo začal sázet stromy, pochopil o čem je život, tak uvidíme jestli to, co v rámci spolku zasadíme, přinese to správné ovoce.

Anna

Dlouhé roky jsem chodila okolo zpustošené staré Farské zahrady a nikdy bych si nemyslela, že z ní budu jednou společně s mými přáteli vytvářet nové místo v milovaných Moravičanech. Odjakživa jsem byla vychovávána abych měla kladný a aktivní vztah ke své obci. Začalo to již v roce 2005, kdy jsem se stala členkou místního SDH, v roce 2009 následovalo členství v Sokole a myslela jsem si že to zakončím v roce 2015 členstvím v Tatranu Moravičany. Ale v roce 2020 přišla další výzva a to v podobě členství v Moravičanském okrašlovacim spolku, tak jsem ji přijala a musím říct, že to byl další správný krok. Troufnu si o sobě říct, že jsem opravdu hrdá na to, že jsem se narodila právě v Moravičanech. Jsem aktivně společenský člověk a záleží mi na tom, jak se žije v Moravičanech současné generaci a především, jak se tady jednou bude žít mým dětem, a právě proto chci přidat i nějaký svůj odkaz budoucím generacím, a můžu jen doufat, že budou i na nás stejně hrdí, jako jsme právě dnes my na naše babičky a dědy.

Hanka

Pracuji jako manažerka komunikace a PR v Nadaci Via, organizaci, která rozvíjí komunitní život v Česku. Díky své práci jsem se seznámila s Tomášem a aktivitami Moravičanského okrašlovaciho spolku, které mě nadchly. Když jsem po přestěhování z Prahy do Olomouce hledala možnost, jak být nadále v kontaktu s inspirativními lidmi, kteří mění svoje okolí k lepšímu, a jak osobně k takové změně přispět, bylo zapojení do spolku jasnou volbou. Těším se na venkovní akce, které budeme moci pořádat v obnovených farských zahradách a na zrekonstruovanou kuchyň, odkud budeme podávat tu nejlepší kávu v Moravičanech a okolí! Vedle kávy mám nejraději pivo z minipivovarů, toulání v přírodě, cestování, kvalitní kulturu a čas strávený s přáteli.