Údržba zahrady se neobejde nejen bez rukou a času našich skvělých dobrovolníků, ale také bez podpory partnerů.

V roce 2022 naši činnost v zahradách podpořila Nadace ČEZ v rámci programu Zaměstnanecké granty 2022 na doporučení paní Kvapilové. Díky této podpoře jsme v zahradách mohli umístit ukázková včelstva, která poslouží nejen k vzdělávání budoucích zájemců o včelaření, ale také jako edukativní stanoviště pro šíření osvěty o důležitosti těchto malých opylovačů pro zemědělství. V ideálním případě bychom chtěli okolí inspirovat k tomu, aby vysadili medonosný strom nebo keř, aby kupovali včelí produkty od místního včelaře a šířili tento zvyk kolem sebe. Možná časem zváží, jestli nezačít s vlastními včelami.

Včela je dnes již prohlášena ohroženým druhem v Evropě. Věříme, že je zásadní, aby včelařská tradice měla kontinuitu a veřejnost chápala význam procesů i změn ve svém okolí. Je také zásadní, aby se tvořily podmínky pro vznik nových včelstev, věnoval se čas osvětě ohledně faktorů ohrožujících život včel a jak jim předejít (např. varoáza/mor/roztoči), tvoření vhodných podmínek a předávání těchto zkušeností (nejen) zájemcům o včelaření.

 

Další oblastí, ve které nás Nadace ČEZ podpořila je nákup drobného nářadí a nákup žacího stroje. Travní traktor je zásadní pro údržbu bylinného patra v rámci sadu starých odrůd a také pro údržbu travnatých cestiček v zahradách, které Vy, návštěvníci, v létě velmi rádi procházíte na boso. Údržba rozsáhlých travnatých ploch je založena na práci dobrovolníků, tedy často se stane, že tráva v některých částech zahrady doroste velké výšky, jelikož nejsme v sekání dostatečně rychlí.  S radostí se s Vámi můžeme podělit o novinu, že s podporou Nadace ČEZ se nám podařilo zakoupit travní traktůrek VARI RL 98 H, který nám v zahradnické sezóně 2023 pomůže zahradu udržovat opravdu krásnou. 

Nadaci ČEZ tímto ještě jednou srdečně děkujeme za podporu!

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *